Accountants
Belastingconsulenten
 

BOEKHOUDING
 

 


ASSISTENTIE BIJ HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENINGEN

 
 • Implementatie van een boekhoudsysteem op maat van uw onderneming,

 • Controle en in orde brengen van de boekhouding,

 • Controle van de boekhoudingdienst,

 • Implementatie en opvolging van de analytische exploitatieboekhouding,

 • Boekhoudkundige assistentie van alle aard,

 • Opstellen van periodieke verslagen, overzichten en resultaten,

 • Opstellen van vooruitzichten,
 • Aanmaken van groepsrekeningen, consolidatie van de balans en van rekeningen.
 

REVISIE EN CORRECTIE

 • Contractuele revisie van rekeningen,

 • Revisie van procedures voor interne controle,

 • Revisie vóór deelneming.